กาแฟดริป DOITUNG

ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี


Availability: In stock

฿240.00
Details

กาแฟดริป

ผลิตโดย : DOITUNG

เกี่ยวกับสินค้า : ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี

Impact : พัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษา และสุขอนามัย

Weight (grams) : 47.5

Dimension (cm) : 6.5 x 12 x 4.5