คำถามที่พบบ่อย

1. Set Social Impact คืออะไร

SET Social Impact เป็น Platform ที่ทำงานทั้ง Online และ Offline เพื่อประสานให้ภาคธุรกิจกับภาคสังคมเกิดความร่วมมือกัน โดยภาคธุรกิจสามารถมีช่องทางในการแบ่งปันทรัพยากรของภาคธุรกิจสู่ภาคสังคม ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน หรือทรัพยากรที่ไม่ใช่ตัวเงิน อันเป็นส่วนหนึ่งของการลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment) ที่จะช่วยสร้างความยั่งยืนทางธุรกิจและด้านสังคมควบคู่กัน นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปที่ต้องการทำความดีแต่ไม่รู้จะไปทำที่ไหน ก็สามารถเริ่มต้นการเป็นอาสาสมัครทำความดีได้ผ่าน Platform นี้

2. การซื้อของขวัญนี้ เป็นการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้อย่างไร

การซื้อของขวัญ “Gift to Give : เปลี่ยนการให้ตามเทศกาล เป็นการให้ที่ไม่มีสิ้นสุด” จากโครงการ SET Social Impact Fair เป็นการช่วยเหลือสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ เพราะของขวัญแต่ละชิ้นที่อยู่ในชุดของขวัญนั้น เป็นสินค้าที่ได้จากผู้ประกอบการ Social Enterprise เงินที่ท่านได้จับจ่ายไปจะนําไปช่วยพัฒนาสังคมในด้านต่างๆ ตามชุดของขวัญที่ท่านเลือก

การช่วยเหลือสังคมประกอบด้วย 4 ด้าน คือ
1.พัฒนาชุมชนและสังคม
สินค้าหรือบริการที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนได้มีอาชีพ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถทำงานให้พื้นที่ของตัวเองได้ และมีกำลังใจในการพัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นไป
2.ดูแลสิ่งแวดล้อม
สินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในเรื่องการลดมลพิษที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต ลดขยะที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต หรือการนำวัสดุเหลือใช้มาทำเป็นผลิตภัณฑ์
3.สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส
สินค้าหรือบริการที่สร้างรายได้ให้และสร้างอาชีพให้กับบุคคลที่ผู้ที่มีโอกาสน้อยกว่าคนอื่น เปิดโอกาสให้พวกเขาแสดงความสามารถสร้างชิ้นงานที่มีคุณภาพ
4.สนับสนุนการศึกษา และสุขอนามัย
สินค้าหรือบริการที่นำรายได้ไปพัฒนาการเรียนการสอน ให้เด็กที่ด้อยโอกาส ได้รับการเรียนรู้ที่ได้มาตราฐาน รวมถึงมีสุขอนามัยที่ดีเพื่อที่จะพัฒนาไปเป็นคนที่ดีของสังคมต่อไป

3. หลังจากจบโครงการ Set Social Impact Fair 2017: Gift to Give นี้แล้วท่านสามารถช่วยสังคมอย่างไรต่อไป

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดเพื่อสั่งซื้อสินค้าหลังจากจบโครงการ ผ่านทาง www.setsocialimpact.com

อีกทั้งภายในเว็บไซต์จะมีกิจกรรมในหลายรูปแบบที่เหมาะสำหรับภาคส่วนต่างๆ ดังนี้
1. ภาคธุรกิจ ที่เมนู ImpactBiz สามารถนำเสนอข้อมูลการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคมและบรรษัทภิบาล (ESG) โดยเฉพาะการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรที่พร้อมแบ่งปัน ทั้งที่เป็นเงินทุนและที่ไม่ใช่เงินทุน อาทิ การซื้อสินค้าหรือบริการของธุรกิจเพื่อสังคม การสนับสนุนสถานที่ ช่องทางการจัดจำหน่าย หรือสนับสนุนโดยให้ความเชี่ยวชาญจากบุคลากรขององค์กรด้านต่างๆ เช่น ด้านการตลาด กฎหมาย บริหารทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
2. ภาคสังคม ที่เมนู ImpactCreator เป็นพื้นที่ให้องค์กรภาคสังคมและธุรกิจเพื่อสังคม ได้นำเสนอข้อมูลการดำเนินงานที่มุ่งแก้ไขปัญหาสังคม พร้อมทั้ง สามารถระบุความต้องการ การสนับสนุน ด้านทรัพยากรที่จะมาเสริมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จากผู้ที่สนใจลงทุนเพื่อสังคม (Social Impact Investment)
3. ภาคประชาชนทั่วไป ที่เมนู ImpactVolunteer เป็นศูนย์รวมการแบ่งปันสำหรับผู้ที่มีจิตอาสาต้องการทําความดีเพื่อสังคม สามารถใช้ความรู้ ความสามารถในการช่วยเหลือสังคมได้

4. ติดต่อโครงการ Set Social Impact Fair : Gift to Give ทางไหนได้บ้าง

Website : www.setsocialimpact.com
โทรติดต่อ : คุณผัดกาด 081-3032568 หรือ คุณแพน 081-6854264
Email : gifttogivefair@gmail.com

5. ข้ันตอนการสั่งซื้อเป็นอย่างไรบ้าง

1.เข้าไปเลือกดูสินค้าที่ www.setsocialimpact.com
2.เพิ่มสินค้าลงตะกร้าสินค้า (add to cart)
3.เมื่อเลือกครบ กดปุ่ม Checkout
4.กรอกข้อมูลที่อยู่ผู้รับสินค้า
5.เลือกวิธีชำระเงิน
6.ยืนยันออร์เดอร์
7.หลังจากทำออร์เดอร์เรียบร้อย จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไปเพื่อนัดส่งสินค้า

หมายเหตุ : 1. กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ต้องชำระเงินภายในรอบการสั่งซื้อ หากชำระเกินรอบสั่งซื้อที่กำหนด ทางเราขอสงวนสิทธิ์การจัดส่งเป็นรอบถัดไป
                   2. ทางเราจะจัดส่งสินค้า เมื่อได้รับการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว (ส่งตามรอบการสั่งซื้อ)

6. แนวทางการเลือกของขวัญ Gift to Give มีอะไรบ้าง

มีท้ังหมด 7 ชุด ได้แก่
1. ชุด บันทึกความห่วงใย (Set A 2,500 บาท)
2. ชุด ใส่ใจใส่กระเป๋า (Set B 2,500 บาท)
3. ชุด ป่า เขา ที่เราแคร์ (Set C 2,500 บาท)
4. ชุด ดริปกาแฟดูแลป่า (Set D 1,250 บาท)
5. ชุด แบ่งปันพลังฝัน (Set E 1,250 บาท)
6. ชุดข้าวสรรค์สร้างการศึกษา(Set F 750 บาท)
7. ชุดจิบชานําพาสังคม (Set G 750 บาท)
ขั้นตอนง่ายๆ คือ ดูสินค้าผ่านทาง www.setsocialimpactfair.com ทําการสั่งซื้อสินค้า เลือกวิธีการจ่ายเงินที่ท่านต้องการและรอรับชุดของขวัญที่จะไปส่ง

7. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า

แบ่งเป็น 4 รอบ คือ
รอบที่ 1 สั่งของตั้งแต่วันที่ 20 พ.ย. - 30 พ.ย. ได้รับชุดของขวัญภายในวันที่ 14 ธ.ค. พ.ศ. 2560
รอบที่ 2 สั่งของตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. - 11 ธ.ค. ได้รับชุดของขวัญภายในวันที่ 25 ธ.ค. พ.ศ. 2560
รอบที่ 3 สั่งของตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. - 22 ธ.ค. ได้รับชุดของขวัญภายในวันที่ 5 ม.ค. พ.ศ. 2561
รอบที่ 4 สั่งของตั้งแต่วันที่ 22 ธ.ค. - 3 ม.ค. ได้รับชุดของขวัญภายในวันที่ 17 ม.ค. พ.ศ. 2561

8. ถ้าสินค้าที่ได้มามีปัญหาต้องทําอย่างไร

สามารถติดต่อคืนสินค้าได้ภายใน 7 วัน โดยติดต่อคุณผัดกาด ที่เบอร์ 081-3032568

9. จะสามารถติดตามการช่วยเหลือสังคมได้อย่างไร

ติดตามข่าวสารอื่นๆ Website : www.setsocialimpact.com

10. สามารถลดราคาสินค้าได้หรือไม่ ถ้าสั่งหลายชุด

เนื่องจากสินค้า SE ในโครงการเป็นสินค้าที่สร้างและส่งต่อรายได้ให้ผู้ผลิตอย่างเป็นธรรม และไม่ได้มีการผลิตในจํานวนมาก จึงอาจไม่สามรถลดราคาลงได้มากเหมือนสินค้าในท้องตลาดทั่วไป

11. สามารถทํา Thank you Card ให้มีโลโก้ของหน่วยงานได้หรือไม่

ทางโครงการได้ตระหนักถึงปัญหาในข้อนี้ จึงได้ทําการออกแบบ Label ให้สามารถ ติดนามบัตรได้ แต่ถ้าท่านมียอดสั่งซื้อเกิน 50,000 บาท ทางโครงการจะมีบริการ ทำ Thank you Card ที่ีโลโก้ของบริษัทท่านให้

12. สามารถส่งก่อนรอบในการจัดส่งสินค้าตามที่กําหนดไว้ได้หรือไม่

ทางโครงการขอทราบจำนวนที่ลูกค้าจะสั่งซื้อ เพื่อผสานงานต่อกับผู้ประกอบการ SE ซึ่งระยะการดำเนินงานอย่างน้อยที่สุดคือ 7 วัน

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งชุดของขวัญ

จัดส่งฟรีทั่วประเทศไทย ระบบการจัดส่งขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงิน

14. การคลิกใช้โค๊ด “gifttogive” เพื่อเป็นส่วนลด มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

มีขั้นตอน ดังนี้
ซึ่งแต่ละแบรนด์ (ธุรกิจเพื่อสังคม) มีเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดส่ง ดังนี้

1. MIVANA
เมื่อใส่ Code “gifttogive" ในหน้าเว็บไซต์ของ MIVANA จะได้รับส่วนลด 5% โดยมีรายละเอียดการจัดส่ง คือ
- การสั่งซื้อรอบแรกสามารถจัดส่งสินค้าภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560
- ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 หลังจากการสั่งซื้อ ใช้ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าประมาณ 7 วันทำการ
- Code “gifttogive" สามารถใช้เพื่อลดราคาที่ www.mivana.co.th ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

2. HAPPY FARMERS
- เมื่อใส่ Code “GIFTTOGIVE" ในหน้าเว็บไซต์ของ Happy Farmers จะได้รับส่วนลด 100 บาท ต่อชุด สามารถใช้ได้คนละ 1 ครั้ง หลังจากการสั่งซื้อ ใช้ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าประมาณ 14 วันทำการ
- Code “gifttogive" สามารถใช้เพื่อลดราคาที่ www.happyfarmers.com ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

3. LOCAL ALIKE
- เมื่อใส่ Code “gifttogive" เพื่อจองทริปในหน้าเว็บไซต์ของ LOCAL ALIKE จะได้รับส่วนลด 100 บาทต่อการซื้อ 1 ทริป
- Code “gifttogive" สามารถใช้เพื่อลดราคาที่ www.localalike.com ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

4. SOCIALGIVER
- เมื่อใส่ Code “gifttogive" ในหน้าเว็บไซต์ของ SOCIALGIVER จะได้รับส่วนลด 10%
- Code “gifttogive" สามารถใช้เพื่อลดราคาที่ www.socialgiver.com/th/shop ได้ถึงวันที่ 15 มกราคม 2560

*** หมายเหตุเงื่อนไข
ความรับผิดชอบทางสินค้าและบริการ
ตลาดหลักทรัพย์ เป็นเพียงผู้จัดทำเว็บไซต์เพื่อสนับสนุนกิจกรรม SET SOCIAL IMPACT FAIR โดยเป็นผู้ให้บริการพื้นที่ในการนำเสนอซื้อและ/หรือเสนอขายสินค้าผ่านเว็บไซต์ให้แก่สมาชิกเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นคู่ค้า หรือมีอำนาจควบคุมการจำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการระหว่างร้านค้าบนเว็บไซต์กับผู้ซื้อแต่อย่างใด ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ จึงไม่รับประกันและไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นต่อสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงคุณภาพ ปริมาณ ราคา และระยะเวลาในการส่งมอบ หากเกิดการโต้แย้งสิทธิหรือเกิดความเสียหายใดๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม โดยเฉพาะเจาะจงหรือเป็นผลสืบเนื่องจากการดำเนินการ นอกจากนี้ขอแจ้งว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่ต้องมีส่วนรับผิดต่อการกระทำหรือยกเว้นการกระทำระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหรือการผิดสัญญาใดๆ ที่เกิดจากผู้ขายหรือผู้จัดจำหน่ายสินค้า

การเชื่อมโยงไปสู่เว็บไซต์อื่น
ตลาดหลักทรัพย์ ได้จัดเตรียมช่องทางเชื่อมโยงข้อมูลไปยังเว็บไซต์อื่นที่ไม่ได้อยู่ในความดูแลของตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้น จึงมิได้ถือว่าตลาดหลักทรัพย์ให้การรับรองหรือมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับสินค้าและ/หรือบริการ เนื้อหาหรือข้อมูลใดๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์อื่นได้นำเสนอ สมาชิกยอมรับว่าตลาดหลักทรัพย์ไม่อาจรับผิดชอบต่อเนื้อหา โฆษณา สินค้า และ/หรือบริการหรือสิ่งอื่นใดที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์เหล่านั้น หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมจากการเข้าชมเว็บไซต์เหล่านั้น

15. คลิกรับแค๊ตตาล็อกเพื่อสั่งซื้อ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

มีขั้นตอน ดังนี้
ซึ่งแต่ละแบรนด์ (ธุรกิจเพื่อสังคม) มีเงื่อนไขและรายละเอียดการจัดส่ง ดังนี้
1. JASBERRY
เมื่อโทรสั่งซื้อจะได้รับราคาพิเศษสำหรับทุกรายการ หลังจากการสั่งซื้อ ใช้ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าประมาณ 14 วันทำการ

หมายเหตุและข้อสงวนสิทธิ์
- แค็ตตาล็อกนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระบุในแค็ตตาล็อกนี้ดำเนินการโดย บริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด และ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ คุณพรธิดา 0860392666
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และบริษัท สยามออร์แกนิค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและ/หรือตัวแทนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในการขายสินค้า ให้กับผู้ใช้งานที่มีความสนใจและประสงค์จะซื้อสินค้าจากแค็ตตาล็อกนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม SET Social Impact Fair เท่านั้น
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้เป็นนายหน้า หรือตัวการ หรือตัวแทน หรือผู้มีอำนาจควบคุมการเสนอขายสินค้า การชำระหรือรับชำระราคาค่าสินค้า การส่งและคืนสินค้า ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าของผู้ใช้งาน ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือผู้ขาย และในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย เป็นความผูกพันตามกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายเท่านั้น และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญานั้น หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายด้วย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความผูกพันใด ๆ ในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด


2. DOITUNG
เมื่อโทรสั่งซื้อจะได้รับราคาพิเศษตามจำนวนขั้นต่ำที่สั่งซื้อสำหรับทุกรายการ หลังจากการสั่งซื้อ ใช้ระยะเวลาการจัดส่งสินค้าประมาณ 14 วันทำการ

หมายเหตุและข้อสงวนสิทธิ์
- แค็ตตาล็อกนี้เผยแพร่บนเว็บไซต์ www.setsocialimpact.com การจัดจำหน่ายสินค้าที่ระบุในแค็ตตาล็อกนี้ดำเนินการโดย บริษัท ดอยตุง จำกัด และ ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้า หรือสอบถามข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ที่ Patcharachai Pragobsub 0890419601
- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นเพียงสื่อกลางระหว่างผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) และบริษัท ดอยตุง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและ/หรือตัวแทนผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมในการขายสินค้า ให้กับผู้ใช้งานที่มีความสนใจและประสงค์จะซื้อสินค้าจากแค็ตตาล็อกนี้ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม SET Social Impact Fair เท่านั้น
- ตลาดหลักทรัพย์ฯ มิได้เป็นนายหน้า หรือตัวการ หรือตัวแทน หรือผู้มีอำนาจควบคุมการเสนอขายสินค้า การชำระหรือรับชำระราคาค่าสินค้า การส่งและคืนสินค้า ตลอดจนการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายสินค้าของผู้ใช้งาน ผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม หรือผู้ขาย และในการซื้อขายสินค้าระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขาย เป็นความผูกพันตามกฎหมายในการปฏิบัติตามสัญญา หรือข้อตกลงระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายเท่านั้น และตลาดหลักทรัพย์ไม่ได้เข้าเป็นคู่สัญญานั้น หรือสัญญาอื่นใดระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมหรือผู้ขายด้วย และจะไม่ยอมรับข้อผูกพันใดๆ ตลอดจนไม่มีความเกี่ยวข้องหรือความผูกพันใด ๆ ในธุรกรรมการซื้อขายสินค้าดังกล่าวแต่อย่างใด