ชุดบันทึกความห่วงใย

ของขวัญแทนความห่วงใย .. เพื่อคุณ สังคม สิ่งแวดล้อมAvailability: In stock

฿2,500.00
Details

*ถุงผ้าและสินค้าทํามือ เช่น ผ้าพันคอและพวงกุญแจ เป็นสินค้าที่อาจจะมีสี รูปแบบ หรือลวดลายที่ต่างไปจากภาพที่ใช้โฆษณา

*อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในชุดของขวัญนอกเหนือจากสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ผ้าพันคอ (ผ้าโคกเมือง)

BIG TREES

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี จาก 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 45 ราย

ที่รองแก้ว

WANITA

ช่วยให้กลุ่มสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 56 กลุ่ม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

พวงกุญแจ

FOLKCHARM

เพิ่มจำนวนนักหัตถกรรมในชุมชนวังสะพุง และภูหลวง มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 30 % ต่อปี

ดินสอ (2 CM+) + ปลอกเพิ่มความยาวดินสอ (DRAWING OUT)

GREY RAY

ลดปริมาณไส้ดินสอที่ไม่ใช้(ช่วงปลาย) 2 cm เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ใช้ดินสอให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ชาสมุนไพร (JASBERRY)

SIAM ORGANIC

ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวไร่ 5,000 บาท / คน / ปี ปัจจุบันมีเครือข่ายชาวไร่ 1800 ราย

ถั่วแมคคาเดเมียซองฟรอย

DOITUNG

ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี

คุกกี้แมคคาเดเมีย

DOITUNG

ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี

สมุดเมล็ดพันธุ์ (PLANT NOTEBOOK)

GREEN STYLE

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว