ชุดใส่ใจใส่กระเป๋า

กระเป๋าที่ถักทอด้วยหัวใจ พร้อมผลิตภัณฑ์รักษ์โลก สำหรับคนที่คุณใส่ใจAvailability: In stock

฿2,500.00
Details

*ถุงผ้าและสินค้าทํามือ เช่น ผ้าพันคอและพวงกุญแจ เป็นสินค้าที่อาจจะมีสี รูปแบบ หรือลวดลายที่ต่างไปจากภาพที่ใช้โฆษณา

*อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในชุดของขวัญนอกเหนือจากสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


กระเป๋าทอมือ จากเด็กพิเศษ

HEARTIST

ช่วยเหลือเด็กพิเศษ 100 คน/ปี

กาแฟอินทรีย์รักษาป่า (MIVANA)

PMSE

พัฒนาพื้นที่ป่า และคุณภาพชีวิตเกษตรกร 344 ครอบครัว บน พื้นที่ 20,000 ไร่ ในป่าต้นน้ำแม่ลาว

ที่รองแก้ว

WANITA

ช่วยให้กลุ่มสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 56 กลุ่ม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

ที่เสียบดินสอจากเศษหนัง

KIDKID

ช่วยลดปริมาณเศษหนังเหลือทิ้ง กว่า 1,720 kg ต่อเดือน

ผ้าพันคอย้อมสีธรรมชาติ

BIG TREES

สร้างรายได้ให้กับกลุ่มสตรี จาก 4 หมู่บ้าน จำนวนกว่า 45 ราย