ชุดดริปกาแฟ ดูแลป่า

เพลิดเพลินกับกาแฟหอมกรุ่น และความอุ่นใจที่ได้ร่วมกันดูแลAvailability: In stock

฿1,250.00
Details

*ถุงผ้าและสินค้าทํามือ เช่น ผ้าพันคอและพวงกุญแจ เป็นสินค้าที่อาจจะมีสี รูปแบบ หรือลวดลายที่ต่างไปจากภาพที่ใช้โฆษณา

*อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในชุดของขวัญนอกเหนือจากสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ที่รองแก้ว

WANITA

ช่วยให้กลุ่มสตรีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้กว่า 56 กลุ่ม ให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

กาแฟออร์แกนิคโดยชาวเขาเผ่ามูเซอ (MUSER COFFEE)

NOKHOOK GROUP

ช่วยปกป้องผืนป่ากว่า 18,000 ไร่ จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

กาแฟดริป

DOITUNG

ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี