ชุดแบ่งปันพลังฝัน

เครื่องเขียนเพื่อมุ่งสู่ความฝัน และการผลักดันสังคมให้ก้าวหน้าAvailability: In stock

฿1,250.00
Details

*ถุงผ้าและสินค้าทํามือ เช่น ผ้าพันคอและพวงกุญแจ เป็นสินค้าที่อาจจะมีสี รูปแบบ หรือลวดลายที่ต่างไปจากภาพที่ใช้โฆษณา

*อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบในชุดของขวัญนอกเหนือจากสินค้าของผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ดินสอ (2 CM+) + ปลอกเพิ่มความยาวดินสอ (DRAWING OUT)

GREY RAY

ลดปริมาณไส้ดินสอที่ไม่ใช้(ช่วงปลาย) 2 cm เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

ใช้ดินสอให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด เพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ

กาแฟออร์แกนิคโดยชาวเขาเผ่ามูเซอ (MUSER COFFEE)

NOKHOOK GROUP

ช่วยปกป้องผืนป่ากว่า 18,000 ไร่ จากการปลูกพืชเชิงเดี่ยว

ชาสมุนไพร (JASBERRY)

SIAM ORGANIC

ช่วยเพิ่มรายได้ให้ชาวไร่ 5,000 บาท / คน / ปี ปัจจุบันมีเครือข่ายชาวไร่ 1800 ราย