คุกกี้แมคคาเดเมีย DOITUNG

ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี


Availability: In stock

฿162.00
Details

คุกกี้แมคคาเดเมีย

ผลิตโดย : DOITUNG

เกี่ยวกับสินค้า : ช่วยชุมชนชาวเขาบนดอยตุง 1,714 ครัวเรือน เพิ่มรายได้กว่า 89,000 บาท/คน/ปี

Impact : พัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษา และสุขอนามัย

Weight (grams) : 120

Dimension (cm) : 5.5 x 8.5 x 17