นโยบายการส่งมอบสินค้า และการคืนสินค้า

รายละเอียดการจัดส่ง และนโยบายและเงื่อนไขการคืนสินค้า ผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการ (รวมเรียกว่า “สินค้า”) ของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise) หรือบริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายสินค้าของผู้ประกอบกิจการเพื่อสังคมดังกล่าว (“ผู้ขาย”) ที่ได้มีการเสนอขายบนเว็บไซต์ หรือผ่านแค็ตตาล็อกที่มีการเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้งานเว็บไซต์สามารถสอบถามได้จากบริษัท คลาวด์คอมเมิร์ซ จำกัด ได้โดยตรง