สมุดเมล็ดพันธุ์ (PLANT NOTEBOOK) GREEN STYLE

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว


Availability: In stock

฿162.00
Details

สมุดเมล็ดพันธุ์

ผลิตโดย : GREEN STYLE

เกี่ยวกับสินค้า : สมุดเมล็ดพันธุ์ PLANT NOTEBOOK ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

Impact : พัฒนาชุมชนและสังคม ดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างอาชีพให้ผู้ด้อยโอกาส สนับสนุนการศึกษา และสุขอนามัย

Weight (grams) : 56.5

Dimension (cm) : 11 x 12 x 1